KURSER


VALPKURS

Valpar 12v - 6 Mån

En kurs där vi fokuserar på att lägga grunden för valpen och dess relation med dig som ägare. 


I nuläget har vi ingen planerad valpkurs.
Önskar du anmäla intresse för att vi ska starta upp en inom kort? Fyll i formuläret längst ner på sidan!
.

UNGHUNDSKURS 

Hundar 6-24 månader

En kurs som fokuserar på att stärka relationen och öka kontakten mellan din hund och dig som ägare. 

ANMÄLAN ÖPPEN.
Tisdagar 18.15-19.15
5 tillfällen med start 19/9.


VARDAGSLYDNAD 1-3

Hundar 6 mån och uppåt

En kurs som sätter krav på kontakten, följsamheten och tilliten mellan dig och din hund. Här introduceras gradvisa störningar i olika former och lydnadsmomenten försvåras beroende på steg.
Finns i nivåer 1, 2 och 3. 

I nuläget har vi ingen planerad kurs i vardagslydnad.
Önskar du anmäla intresse för att vi ska starta upp en inom kort? Fyll i formuläret längst ner på sidan!

PERSONSPÅR 

Hundar 6 mån och uppåt

En kurs på 2 tillfällen/kurs där vi fokuserar på att låta hunden jobba genom att följa en markbunden doft av människa. Finns i 2 nivåerna nybörjare och forts. 


I nuläget har vi ingen planerad kurs i Personspår för nybörjare.
Önskar du anmäla intresse för att vi ska starta upp en inom kort? Fyll i formuläret längst ner på sidan!


INKALLNINGSKURS
I nuläget har vi ingen planerad inkallningskurs.
Önskar du anmäla intresse för att vi ska starta upp en inom kort? Fyll i formuläret längst ner på sidan!

KOPPELKURS
I nuläget har vi ingen planerad koppelkurs.
Önskar du anmäla intresse för att vi ska starta upp en inom kort? Fyll i formuläret längst ner på sidan!


Finns det ingen aktuell kurs som du önskar gå? Skicka in en förfrågan på en kurs du vill att vi drar igång!