PROBLEMUTREDNING


I en problemutredning ingår:
> Utvärdering
> Analys 
> Intervju
> Skriftlig handlingsplan
> Praktisk träning
> Teori 
> Handledning
> Totalt 2 träffar á 2h/träff

Problemutredning: 4500kr