PROBLEMUTREDNINGUpplever du att din hund gör utfall, är aggressiv, har rädslor, är osäker, stressad m.m?

Med både utbildning och erfarenhet hjälper vi er hundägare som upplever problembeteenden hos er hund. Vi ser alltid till individen och anpassar handlingsplanen utefter just era förutsättningar.

I en problemutredning ingår:

  • Utvärdering
  • Analys 
  • Intervju
  • Skriftlig handlingsplan
  • Praktisk träning
  • Teori 
  • Handledning
  • Totalt 2 träffar á 1-2h/träff

Problemutredning: 4500kr 

Hur går det till?

I en problemutredning ingår två träffar. Vid första träffen kommer ni tillsammans med er hund till oss där vi börjar med att hundpsykologen observerar hundens beteende i en rad olika övningar. När observationerna är klara kommer ni att utförligt få berätta om de problemen ni upplever med er hund och vi kommer att ställa en rad djupgående frågor kring er vardag och er hunds beteende. När detta är gjort kommer vi att träna praktiskt med några övningar där ni får handledning i hur ni ska hantera ev. problematiska situationer som är aktuella för er.

Hundpsykologen kommer efter första träffen att uträtta en handlingsplan som sedan mejlas över till er, innehållande information kring observationerna från första träffen, viktiga saker att tänka på, div. övningar anpassade utefter era behov tillsammans med en analys kring er hunds beteende m.m.

Ni får sedan ett par veckor på er att implementera denna handlingsplan och aktivt träna enligt den tillsammans med er hund innan vi träffas för en uppföljning.

Vid andra tillfället uppföljningen så träffas vi på valfri plats. 


Önskar du boka problemutredning?
Fyll i nedan!

Vi bekräftar din bokning via mail.