VARDAGSLYDNAD STEG 1

Vill du förbättra kontakten med din hund till vardags? På vardagslydnad 1 fokuserar vi på hur vi bäst kan få vår hund att lyssna i vardagliga situationer. Vi försvårar genom att
gradvis introducera störningar.

Under vardagslydnad steg 1 varvar vi teori med praktiska
övningar för att jobba upp följsamhet och kontakt med förare.
Vi jobbar belönings baserat med att öka värdet av att hålla
det givna kommandot oberoende av störningar och avstånd.

OBS! Platserna för träffarna kan komma att variera beroende på kurstillfälle och vilka störningar gruppen i fråga vill använda. 


Kursavgift: 2000kr
Kurslängd: 5 tillfällen á 1h/gång
Antal platser: max 6 ekipage

Datum: 27/9, 29/9, 4/10, 7/10 & 11/10
Tid: 18.00 - 19.00
Plats: Hammarbyallén i Uppsala

Anmälan sker senast 5 juni 2023.
Anmälan till kursen görs via formuläret nedan eller genom ett sms till nr 076-707 88 04. I meddelandet anges kurs samt hundens namn, ålder, ras och eventuell annan information som kan vara bra att veta kring din hund.
En plats för kursen är bokad först när ni mottagit en skriftlig bekräftelse på detta.

Betalning ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från att bekräftelse på kursanmälan mottagits.
Betalning görs till SWISH nr: 123 239 95 82 och märks med "VARDAGSLYDNAD1".
Avgiften återbetalas ej vid frånvaro.